0
0

นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่านที่ติดต่อเราที่ https://www.nggjewellery.com

 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.nggjewellery.com/ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และอื่นๆ

หากคุณต้องการสมัครใช้บริการใดบริการหนึ่ง บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมของคุณ เช่น เพศ อายุ และที่อยู่

ในการสำรวจการใช้บริการและใช้สถิติในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนของคุณ เช่น ที่อยู่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประเภทของเสิร์ชเอ็นจิ้น มีการบันทึกเข้าสู่หน้าเว็บ ของเว็บไซต์ เวลาเยี่ยมชม เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงก่อนหน้านี้

บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ แนะนำให้คุณพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เพื่อทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวรวบรวม ใช้หรือจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ไม่สามารถรับรองข้อมูลเอกสารหรือการกระทำที่อาจโพสต์บนเว็บไซต์ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ดำเนินการใดๆ ตามนโนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศโดยเว็บไซต์ดังกล่าว

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่นชื่อ และที่อยู่ อีเมล สำหรับการติดต่อ การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูล ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของบริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมโดย บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะไม่ถูกนำไปบอกกล่าวให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าจะได้รับการอนุญาติจากคุณ

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิที่จะใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูลใดๆของ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือเอกสารทางการตลาดโดยแจ้งกับทางบริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล

 

การใช้งานคุกกี้

“คุกกี้” คือข้อมูลที่บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ส่งไปยังเสิร์ชเอ็นจิ้นผ่านเว็บไซต์ และเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้รับการติดตั้งในระบบของคุณแล้ว บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาจบันทึกข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะยุติ การค้นหาผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้จะเป็น “คุกกี้” หรือปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าวหากคุณเลือก “คุกกี้” คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการเรียกดูเว็บไซต์เนื่องจาก “คุกกี้” จะช่วยให้คุณจำเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมได้ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะใช้ข้อมูลที่บันทึกหรือรวบรวมโดย “คุกกี้” สำหรับการวิเคาระห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอื่นๆของทางบริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ อาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการบริการ ดังนั้น บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด แนะนำให้ผู้ใช้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากบริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและติดต่อกับ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ในกรณีที่คุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเพื่อปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ยินดีที่จะตอบคำถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณเพื่อปรับปรุงการบริการ คุณสามารถติดต่อ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

 

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ในกรณีที่คุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ยินดีที่จะตอบคำถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณเพื่อปรับปรุงการบริการ คุณสามารถติดต่อ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

 

บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

428 ถ.รัชดาภิเษก ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร : 02-678-9988

อีเมล : [email protected]