0
0
0

ต้อนรับปีมังกรทอง 2567 ด้วยทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.9% จากลวดลายมังกรมงคล 8 ทิศ

ของยุคเก้าพลังดาวไฟ ลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์ NGG JEWELLERY

THE KAN DRAGON

DRAGON OF THE NORTH สัญลักษณ์แห่งการงานและ
ความราบรื่น

THE KEN DRAGON

Dragon of The Northeast สัญลักษณ์แห่งความรู้ และการประสบความสำเร็จ

The Chen Dragon

Dragon of The East สัญลักษณ์แห่งความโชคดี ครอบครัว และสุขภาพ

The Sun Dragon

Dragon of The Southeast สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง และความก้าวหน้า

The Li Dragon

Dragon of The South สัญลักษณ์แห่งการงาน และเกียรติยศ

The Kun Dragon

Dragon of The Southwest สัญลักษณ์แห่งความรัก ความสัมพันธ์ และความมั่งคั่ง

The Tui Dragon

Dragon of The West สัญลักษณ์แห่งความคิด และโอกาสทางการงาน

The Chien Dragon

Dragon of The Northwest สัญลักษณ์แห่งการอุปถัมป์ ความก้าวหน้า และโชคดี