BACK TO STORY   

ทับทรวง เครื่องทองโบราณของไทยทับทรวงจัดได้ว่าเป็นเครื่องประดับที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณของไทย พบเห็นได้จากการแต่งกายของคนไทยในสมัยตั้งแต่ก่อนยุคทวารวดี

ทับทรวงเป็นเครื่องประดับที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โดยดัดแปลงมาจากลายประจำยาม ตรงกลางยกสูงประดับพลอย ในส่วนลวดลายอาจเป็นลายไทย, เทศ ใช้ติดที่ไขว้สังวาลสะพายแล่งทับหน้าอก, ตาบหน้า หรือ ตาบทับ

ทับทรวง จะมีอยู่ 2 ชนิดคือ จี้ตัวผู้ และจี้ตัวเมีย โดยจี้ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่า และมีตุ้งติ้งห้อยตรงส่วนปลายของจี้ ส่วน จี้ตัวผู้ ไม่มีตุ้งติ้งห้อยตรงส่วนปลายของจี้

ซึ่งในปัจจุบันนั้น ถือกันว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ ที่มีความงดงามอย่างสมบูรณ์ และยังเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงาน และความมั่นคงอีกด้วย