ทองคำ 96.5%
ขายออก
รับซื้อ
ทองคำรูปพรรณ
19,850
19,350
ทองคำแท่ง
19,850
19,750
ช่วงเวลาประจำวันที่
2018-04-22 10:00:18
การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
0
หน่วย:บาท