ทองคำ 96.5%
ขายออก
รับซื้อ
ทองคำรูปพรรณ
0
0
ทองคำแท่ง
0
0
ช่วงเวลาประจำวันที่
การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
หน่วย:บาท